Хүүхэд гэдэг энэ ертөнцийн хамгийн гэгээн бөгөөд цагаахан цаас мэт бяцхан хүмүүс билээ. Тэдний  байгаа газар үргэлжид инээд хөөр цалгиж, аз жаргал бялхаж байдаг. Тэдний ирээдүйн амьдрал, хандлага төлөвшил томчууд биднээс, энэ нийгмээс хамаардаг гэдгийг бид алхам тутамдаа санах ёстой. 

 

Хуваалцах: